wtorek, 20 marca 2018

Ryzyko RODO

Klienci lubią marketingowe sztuczki pozwalające sklepom na przygotowywanie oferty "szytej na miarę". Problem w tym, że nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w zasadzie to uniemożliwi. 

poniedziałek, 19 marca 2018

Ryzyko czyste i spekulacyjne


Ryzyko finansowe wywołuje finansowe skutki dla podmiotu, które je podejmuje[1]:
- jeżeli podjęcie ryzyka wywołuje jedynie negatywne skutki, to należy wskazać, ze jest to ryzyko czyste, analizowane z punktu widzenia negatywnej koncepcji ryzyka finansowego;
- jeżeli podjęcie ryzyka wywołuje zarówno skutki negatywne, jak i pozytywne, to należy wskazać, ze jest to ryzyko spekulacyjne, analizowane z punktu widzenia neutralnej koncepcji ryzyka finansowego.

[1] K. Jajuga: Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 13, 19.

niedziela, 18 marca 2018

Mikronewsy

--Parlament Europejski przyjął zmiany w systemie EU ETS
--Solaris sprzedał rekordowe 1397 autobusów i miał 1,85 mld zł przychodów w 2017r.
--PwC: Tylko 8% polskich przedsiębiorstw jest odpornych na cyberprzestępczość
--Zamówienia w przemyśle Niemiec wzrosły o 3,8% m/m w grudniu

sobota, 17 marca 2018

Zdrowie@Risk

Polski Alarm Smogowy szacuje, że gdyby w Polsce zastosować obowiązujący we Francji próg alarmowania o smogu, to w 2017 r. w wielu miastach alarm smogowy byłby ogłaszany przez kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt dni w roku. W Nowym Targu na Podhalu alarm trwałby 62 dni. We Francji alarm smogowy ogłaszany jest, gdy średniodobowe stężenie pyłu PM10 osiągnie 80 mikrogramów/m sześc

piątek, 16 marca 2018

Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 6,9% vs 6,6% w grudniu 2017 r. Liczba bezrobotnych w końcu stycznia 2018 r. wyniosła 1.134,7 tys. osób i wzrosła o 52,9 tys. osób, czyli o 4,9% mdm.